(EN) GRACE SURPRISE – Pastor Tomas Bulicek


(EN) GRACE SURPRISE – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia, Crkva Beograd, Biblijska škola Beograd Srbija, GGWO Bible School Belgrade Serbia, misije, misijski radi misijske izlete, dečiji program, radionice, porodični program

(Srpski + EN) LOVE / LJUBAV – Pastor Tomas Bulicek


(Srpski + EN) LOVE / LJUBAV – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija GGWO Bible School Belgrade Serbia, misije, misijski radi misijske izlete, dečiji program, radionice, porodični program

(Srpski + EN) I KNOW, MY SON, I KNOW / ZNAM, SINE, ZNAM – Pastor Tomas Bulicek


(Srpski + EN) I KNOW, MY SON, I KNOW / ZNAM, SINE, ZNAM – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija GGWO Bible School Belgrade Serbia, misije, misijski radi misijske izlete, dečiji program,

Biblijska škola – Bible school (EN) Rom #27 Rom5:1-10 Rapture/Uznesenje – Pastor Tomas Bulicek


Biblijska škola – Bible school (EN) Romans #27 Rom 5:1-10 Rapture, Saved from Wrath / Uznesenje, spas od gnjeva, nevolje – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija, misije GGWO Bible School Belgrade Serbia

Bible school – Biblijska škola (EN) Romans #26 Rom 4:21-5:9 Are You Saved? – Pastor Tomas Bulicek


Bible school – Biblijska škola (EN) Romans #26 Rom 4:21-5:9 Are You Saved? Rimljanima 4:21-5:9 Dali si spašen? – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija, misije GGWO Bible School Belgrade Serbia

(Srpski + EN) YOUR FAITH / VAŠA VERA – Pastor Tomas Bulicek


(Srpski + EN) YOUR FAITH / VAŠA VERA – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija GGWO Bible School Belgrade Serbia Pastor Tomas Bulicek

(Srpski + EN) PENTECOST – THE BIRTH OF THE CHURCH / PENTEKOST ROĐENJE CRKVE – Pastor Tomas Bulicek


(Srpski + EN) PENTECOST – THE BIRTH OF THE CHURCH / PENTEKOST ROĐENJE CRKVE – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija GGWO Bible School Belgrade Serbia

(Srpski + EN) MOTHER’S DAY / DAN MAJKI – Pastor Tomas Bulicek


(Srpski + EN) MOTHER’S DAY / DAN MAJKI – Pastor Tomas Bulicek http://www.Crkvamilosti.com Hrišćanska Evanđeoska Protestantska Crkva Milosti Beograd Srbija Nedeljno bogosluženje, crkvena služba, propoved, poruka http://www.GGWO.rs Greater Grace World Outrech Church Belgrade Serbia Biblijska škola Beograd Srbija GGWO Bible School Belgrade Serbia